BrainLit hyvinvointivalaistus: terveydenhuollon laatu ja turvallisuus

Etusivu » Kohteet » Terveydenhuolto

Terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön

Terveydenhuollon ammattilaisten arki on muuttunut viime vuosina. Työn fyysinen kuormittavuus on vähentynyt, mutta kiire ja henkinen paine sen sijaan ovat lisääntyneet. Työperäistä stressiä aiheuttavat erilaiset organisaatioon ja johtamiseen liittyvät tekijät ja yleinen epävarmuus. Niiden lisäksi työn määrä ja sen seurauksena kiire ovat lisääntyneet. Paineistetuissa olosuhteissa työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat heikentyneet, ja niiden seurauksena sairauspoissaolot, varhainen eläköityminen ja alan vaihto erityisesti koronapaineen seurauksena ovat lisääntyneet. Niiden vaikutus näkyy yhteiskunnan näkökulmasta kustannusten nousuna, työvoimapulana ja yksilön näkökulmasta yleisen hyvinvoinnin ja jaksamisen heikentymisenä.

BrainLit -hyvinvointivalaistuksen käyttö terveydenhuollossa ja hoivakodeissa on osaltaan ratkaisu näihin ongelmiin. Sen vaikutus on todennettu kliinisissä tutkimuksissa. BrainLit -hyvinvointivalaistus hyödyttää yhteiskuntaa, terveydenhuollon henkilökuntaa ja potilaita tai hoiva-asiakkaita. Se ruokkii työympäristön hyvinvointia, tuottavuutta ja tehokkuutta.

Yhteiskunnallisella tasolla BrainLit -hyvinvointivalaistus parantaa terveydenhuollon kustannustehokkuutta merkittävästi. Se ei ole pieni asia: Tulevaisuudessa ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän terveyspalveluita, ja tehokkuutta ruokkivat teknologiaratkaisut ovat avainasemassa kulujen kurissa pitämiseksi ja alan houkuttelevuuden varmistamiseksi.

 

yksilötaso

Asiakkaat, potilaat ja henkilökunta hyötyvät

BrainLit hyvinvointivalaistus parantaa jaksamista ja hyvinvointia. Kun ratkaisu on otettu käyttöön hoitovirheet vähenevät. Voidaankin sanoa, että työn laatu paranee ja sairaspoissaolot vähenevät merkittävästi. Myös potilaat ja asiakkaat hyötyvät BrainLit -hyvinvointivalaistuksesta. Parempi viretila ja nopeampi paraneminen ovat sekä hoitohenkilökunnan, että potilaiden kannalta huippujuttu.

organisaatiotaso

Turvallisuus ja hyvinvointi samalla kertaa

BrainLit -hyvinvointivalaistus ja erityisesti sen UV-C ominaisuudet parantavat turvallisuutta, ja varmistavat erilaisten hoivatilojen terveellisyyden ja hygieenisyyden Se on tärkeä työkalu työhyvinvoinnin edistämisessä. Osaltaan BrainLit -hyvinvointivalaistus myös varmistaa sen, että parhaat osaajat saadaan pidettyä työkykyisinä ja alalla mahdollisimman pitkään.

Terveydenhuollon caset

HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN TAKEEKSI

Hoitotyön asiantuntijat työskentelevät usein paineistetussa työympäristössä. Asiakkaan kohtaaminen ja työn tuottavuus ovat vaativa yhtälö. Valon merkitys työntekijöiden, asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin on merkittävä.

BrainLit:n hyvinvointia edistävä valaistus auttaa sujuvoittamaan hoitotyötä. Kun hyvinvoivat työntekijät kohtaavat hyväntuuliset potilaat päivät sujuvat paremmin. Positiivinen asenne parantaa osaltaan potilasturvallisuuta ja työhyvinvointia kun sairaspoissaolot vähenevät.

Urheilu

Palautuminen ja suorituskyky uudelle tasolle

Huippu- urheilu vaatii paljon. Harjoitukset, kilpailutilanteet ja -matkat kuormittavat urheilijoita. Pienetkin parannukset palautumisessa tuovat lisäpuhtia vaativiin tilanteisiin.

Toimistot

Optimoitu hyvinvointi ja vireystila

Tämän päivän nopeatempoinen työelämä on asiantuntijoiden pelikenttä. Yritykset kilpailevat huippuosaajista, joiden varaan menestys rakentuu. Parhaat osaajat hakeutuvat organisaatioihin, joissa kulttuuri ja työskentelyolosuhteet on viritetty hyvinvoinnin tueksi.

Väsymys? BrainLit? Hyvinvointi? Palautuminen?

BrainLit -hyvinvointivalaistus on uudenlainen valaistusratkaisu. Se ei ole älyvalo eikä kirkasvalolamppu. Sen takana on tutkittua ja patentoitua teknologiaa. Siksi kokosimme usein kysytyt kysymykset yhteen paikkaan. Ne kertovat lyhyesti ja ytimekkäästi mm. mikä BrainLit -hyvinvointivalaistus on, miten se vaikuttaa erilaisiin ihmisiin, mitä hyötyä siitä on ja miten ratkaisun saa. Jos emme vastanneet kysymyksiisi, otathan yhteyttä.

Kalle Söderholm

Näe ja koe BrainLit

Sovi tapaaminen tai esittelykäynti kanssamme

BrainLit -hyvinvointivalaistukseen tutustuu parhaiten kokemuksen kautta. Sen vaikutuksen voi nähdä ja kokea toimistollamme Arabiassa. Innovation Homen tiloihin toteutettu ratkaisu on Suomen ensimmäinen BrainLit -hyvinvointivalaistu työympäristö.

Toimistojen lisäksi BrainLit -hyvinvointivalaistusratkaisu löytyy Vierumäen harjoitus- ja opetustiloista, Jokereiden, Tapparan ja Ilveksen harjoitushalleista, pukuhuoneista ja Helsingborgin sairaalasta. Suomessa ratkaisu on käytössä useissa toimistoissa: Innovation Home, Villa Idman, Fiskars, Neste Oil ja Lumene ovat edelläkävijöitä, jotka ovat ottaneet BrainLit -ratkaisut käyttöön toimistoissa.

Luotettava kumppaniverkosto

BrainLit toimii Suomessa yhteistyössä luotettavien kumppaneiden kanssa. Asennuksesta ja huollosta vastaa 4business. Yhteistyö varmistaa sen, että asiakkaamme saavat tarpeisiinsa räätälöidyt BrainLit -ratkaisut käyttövalmiina - helposti ja nopeasti. Kumppaneidemme avulla varmistamme yksilöllisen toteutuksen kaikkiin käyttökohteisiin.

4business Logo