BrainLit - Arvoa yksilölle, organisaatiolle ja asiakkaalle

Etusivu » BrainLit » Hyödyt

Hyvästi väsymys, tervetuloa hyvinvointi

Valon vaikutus on aina henkilökohtainen, Valo vaikuttaa siihen, mitä näemme ja miten näemme. Se vaikuttaa tunteisiimme ja fyysiseen viretilaamme. BrainLit -hyvinvointivalaistus perustuu valon vaikutuksen tutkimukseen.  Sen hyvinvointia edistävällä biosentrisellä valaistusratkaisulla (Biocentric Lighting) on vahva tieteellinen pohja, ja se kehittyy edelleen tuoreimman tutkimustiedon perusteella. BrainLit -hyvinvointivalaistuksen avulla voimme sanoa hyvästit väsymykselle ja nostaa hyvinvoinnin uudelle tasolle.

Valon vaikutus on aina henkilökohtainen. Siksi BrainLit:n hyvinvointivalaistuksen perustana on ihmisen fysiologian ja biologian ymmärtäminen. Se auttaa valon vaikutuspiirissä harjoittelevia urheilijoita parantamaan suorituskykyään. Se luo edellytykset hyvinvoinnille ja tehokkaalle yhteistyölle toimistoissa työskentelevielle asiantuntijoille. Se tekee terveydenhuollon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa ja potilaidensa arjesta parempaa.

Valon merkitys väsymyksen vähentämisessä ja hyvinvoinnin parantamisessa perustuu käyttäjien kokemukseen. Valo vaikuttaa tunteisiin, fyysiseen viretilaan ja terveyteen. Se vähentää väsymystä, parantaa viretilaa ja edistää terveyttä. Valo on meille hyväksi!

Hyvinvointi ja Tuottavuus

Valo vaikuttaa siihen miten energisiksi koemme itsemme ja miten lähestymme asioita. Valolla voidaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin ja tiimien tuottavuuteen. Yhteistyön sujuvuus, luovuus ja ongelmanratkaisukyky vaihtelevat päivästä ja hetkestä toiseen. Kun hyväntuuliset ja positiiviset ihmiset kohtaavat päivät ovat parempia, työ on tuottavampaa ja menestyksen edellytykset ovat paremmat.

Suorituskyky ja palautuminen

Valo vaikuttaa meihin biologisesti ja fysiologisesti. BrainLit -hyvinvointivalon vaikutus suorituskykyyn, palautumiseen ja unen laatuun ovat mitattavissa. Se parantaa valppautta, oppimista ja tasapainottaa vuorokausirytmiä. Valolla on myös suora hälytysvaikutus ja sen puute aiheuttaa väsymystä, joka vaikuttaa tuottavuuteen, oppimiseen ja muistiin haitallisesti.

Terveys ja sairauksien torjunta

Terveys ei tarkoits pelkästään sairauden torjuntaa, vaikka valon vaikutus sairauksien torjunnassa on todennettu. BrainLit -hyvinvointivalaistus auttaa eritisesti  kausiluontoisten sairauksien torjunnassa. Esimerkiksi kaamosmasennus tai kausiluonteinen mielialahäiriö (SAD) ja akuutti sydäninfarkti (AMI) ovat esimerkkejä sairauksista, joita esiintyy useammin vuoden pimeimpinä kuukausina.

BrainLit -hyvinvointivalaistus

BrainLit -hyvinvointivalaistus (BioCentric Lighting ™ ) perustuu viimeisimpään tutkimustietoon. Sen perustana on valon vaikutuksen ymmärrys ihmisen biologiaan ja fysiologiaan. Altistuminen päivänvalolle vaikuttaa unen laatuun, tehokkuuteen, valppauteen ja muihin vastaaviin terveyteemme vaikuttaviin tekijöihin. Sen hyödyt ovat koettavissa ja mitattavissa yksilö- ja organisaatiotasolla.

BrainLit Bio Centric Ligthing logo

Henkilökohtainen hyvinvointivalaistus

BrainLit -hyvinvointivalaistus vaikuttaa terveyteen, toiminnallisuuteen ja mielialaan yksilötasolla. Se auttaa taistelemaan erityisesti pimeän ajan mukanaan tuomaa väsymystä vastaan. Käyttäjien kokemukset liittyvät vireystilan ja unen laadun paranemiseen, vuorokausirytmin tasapainottumiseen, oppimiseen ja yleisen suorituskyvyn ja jaksamisen paranemiseen.

Urheilijat ja harrastajat

Parantunut suorituskyky, hyvinvointi ja terveys mahdollistavat laadukkaan harjoittelun, ilman loukkaantumisia. Se puolestaan ruokkii positiivista tuloskehitystä ja mahdollistaa parhaimmillaan positiivisuuden kierteen. Menestyvät urheilijat ja joukkueet houkuttelevat katsojia ja sponsoreita, jotka puolestaan luovat taloudellisen turvallisuuden, joka ruokkii keskittymistä ja laadukasta harjoittelua. Myös harrastajat hyötyvät hyvinvointivalaistuksesta harjoittelu- ja pukeutumistiloissa. Hyvinvointivalaistus parantaa suorituskykyä ja pienentää loukkaantumisriskiä.

Asiantuntijat

Tämän päivän asiantuntijoiden työn tuottavuus on sidoksissa henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Hyvinvoiva ihminen on tuottavampi, terveempi ja luovempi. Siksi päivänvalon tuominen sisätiloihin parantaa tuottavuutta. Se vaikuttaa luovuuteen, ongelmanratkaisukykyyn ja oppimiseen, erityisen tärkeää pimeänä vuodenaikana.

Terveydenhuollon ammattilaiset

Vaativat ja kiireiset työskentelyolosuhteet ja altistuminen erilaisille mikrobeille ovat osa terveydenhuollon arkea. BrainLit -ratkaisuilla voidaan merkittävästi parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta, ja näin varmistaa laadukas, vaikuttava ja välittävä hoito.

Asiakkaat ja potilaat

Urheilutiloissa, toimistoissa ja terveydenhuollossa asioivat asiakkaat ja potilaat hyötyvät BrainLit -hyvinvointivalosta. Kun hyvinvoinva henkilökunta kohtaa hyväntuuliset asiakkaat ovat kohtaamiset rakentavia, tuottavia ja johtavat useammin positiiviseen lopputulemaan.

BrainLit -hyvinvointivalaistus: Mitattava vaikutus suorituskykyyn

Parantunut suorituskyky ja palautuminen, unen laatu ja niihin liittyvät mittaustulokset voidaan todentaa esimerkiksi Oura -sormuksen tai Garmin, Suunto ja Polar rannemittareiden avulla. Olipa kysymyksessä urheilija tai toimistossa työskentelevä asiantuntija tai terveydenhuollon ammattilainen, toiminnallisen suorituskyvyn merkitys tuo merkittäviä hyötyjä.

Tulevaisuuden työtilat suunnitellaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti

BrainLit -hyvinvointivalaistus on tulevaisuuden urheilutilojen, toimistojen ja terveydenhuollon kiinteistöjen kilpailutekijä, jolla tuodaan hyvinvointi osaksi urheilijoiden, huippuosaajien ja terveydenhuollon ammattilaisten arkea helposti, automaattisesti ja vaivattomasti.

Hyödyt joukkueelle ja työyhteisölle

Nykypäivän työyhteisöt kilpailevat huippuosaajista. Viihtyisä, valoisa ja hyvinvointia edistävä työympäristö on merkittävä kilpailutekijä, riippumatta siitä onko kysymyksessä urheiluseura, asiantuntijaorganisaatio tai terveydenhuoltoon tai hoivapalveluihin keskittyvä organisaatio. Valolla on väliä, erityisesti pimeänä vuodenaikana.

BrainLit -hyvinvointivalaistuksen vaikutus yksilöiden hyvinvointiin on todennettu. Se vähentää väsymystä ja parantaa viretilaa. Hyvinvoivat yksilöt ovat voittajajoukkueiden ja huipputiimien perusta, ja ehkäpä siksi monet organisaatiot ovat kiinnostuneet hyvinvointivalaistuksesta osana työhyvinvoinnin työkalupakkia.

Urheiluseurat ja -joukkueet

Menestys vaatii laadukasta harjoittelua, ravintoa ja palautumista sopivassa suhteessa. Ero voittajien ja häviäjien välillä on usein hiuksenhieno. Siksi hyvinvointivalaistus on kiinnostava lisä voittajajoukkueiden menestysreseptiä. Se parantaa viretilaa ja vaikuttaa mielialaan, vauhdittaa harjoituksia ja auttaa laskemaan kierroksia – urheilijan tai kuntoilijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Se vauhdittaa voittajajoukkueita, tuo lisäpuhtia vaativiin tilanteisiin ja varmistaa osaltaan urheilijoiden terveyden ja turvallisuuden. Siksi esimerkiksi Jokerit, Tappara ja Ilves ovat valinneet BrainLit -ratkaisun.

Huipputiimit

Parhaat asiantuntijaorganisaatiot ovat tunnettuja hyvinvointia edistävästä kulttuuristaan, jossa huomioidaan yksilöiden tarpeet ja hyvinvointi. Työympäristön viihtyvyys on merkittävässä roolissa menestyksen kulttuurin rakentamisessa. Sen roolo korostuu erityisesti nyt kun monet palaavat työpaikoille kotikonttoreilta. Henkilökohtainen hyvinvointivalaistus varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet voivat hyvin. Se vauhdittaa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötä – ja luo edellytykset tuottavuudelle ja tehokkuudelle. 

Terveydenhuolto ja hoivapalvelut

Turvallisuus ja terveellisyys ovat merkittäviä asioita terveydenhuollossa ja hoivakodeissa, joissa henkilöstö ja asiakkaat altistuvat erilaisille mikrobeille. Henkilöstön saatavuus on haaste nyt ja tulevaisuudessa. BrainLit -ratkaisut nostavat henkilöstön hyvinvoinnin uudelle tasolle helposti ja vaivattomasti. Siksi useat terveydenhuoltoon ja hoivaan keskittyneet organisaatiot, esimerkiksi Helsingborgin sairaala jne. ovat ottaneet ratkaisun käyttöön, ja vakuuttuneet tuloksista.

Yksilöiden hyvinvointiin panostaminen hyödyttää koko organisaatiota

BrainLit -ratkaisujen käyttäjien joukosta erottuu kolme selkeää organisaatiotyyppiä. Urheiluseurat ja muut urheilutilat, asiantuntijaorganisaatiot ja terveydenhuolto- ja hoivapalveluita tuottavat organisaatiot ovat ottaneet hyvinvointivalon omakseen. Sen avulla ne parantavat yksilöiden hyvinvointia, johon koko joukkueen tai organisaation menestys perustuu. BrainLit -ratkaisu on vaikuttava. Siksi se on voittajatiimien valinta.

Parempi tuotto ja pidemmät vuokrasopimukset

Hyvinvointivalaistus on tulevaisuuden tilojen kilpailutekijä. Riippumatta siitä, onko kysymyksessä esimerkiksi kuntosali tai muu urhelutila, toimisto tai terveydenhuollon kiinteistö, on käyttäjien hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus yhä tärkeämmässä roolissa. Siksi kiinteistöjen omistajat ja erilaisia tiloja operoivat ja huoltavat yritykset ovat kiinnostuneet BrainLit -hyvinvointivalaistuksesta. Se nostaa kiinteistön arvoa ja auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Parempi käyttöaste

Pandemia muutti työelämän luonnetta. Hybridityö haastaa kiinteistöjen omistajat ja operoijat erityisesti toimistojen osalta. Etätyön ja lähityön yhdistäminen vaatii uudenlaista tilasuunnittelua. Siksi valaistus on tärkeä vetovoimatekijä, kun eri alojen yritykset valitsevat itselleen sopivia toimitiloja. BrainLit -hyvinvointivalaistus on kiinteistöjen vetovoimatekijä.

Pidemmät vuokrasopimukset

Tyytyväiset asiakkaat tekevät pidempiä vuokrasopimuksia. BrainLit -hyvinvointivalaistuksen käyttökokemus on vakuuttava ja vaikuttava. Se varmistaa osaltaan sen, että vuokralaiset ovat tyytyväisiä.

Parempi vuokratuotto

BrainLit -hyvinvointivalaistus lisää kiinteistöjen tuottoa ja neliöhintaa. Investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti.

BrainLit -hyvinvointivalaistus sopii uudisrakentamiseen ja remontoitaviin kohteisiin

BrainLit:n ratkaisuvalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto erilaisiin käyttötarkoituksiin: BrainLit Alven sopii tiloihin, joissa kiinteiden valaisimien asentaminen ei ole mahdollista. BrainLit Elven on kokonaisratkaisu, joka joustaa erilaisten tilojen tarpeiden mukaisesti ja tuo hyvinvointivalon osaksi käyttäjien arkea. BrainLit -ratkaisuperhettä täydentää BrainLit UVen -ratkaisu, joka lisää hygieenisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden osaksi kiinteistöjen automatiikkaa. Kokonaisuudessaan BrainLit -ratkaisut ovat osa tulevaisuuden työympäristöjä, ja tärkeä työkalu kiinteistön omistajille ja operaattoreille jotka haluavat erottua kilpailijoista, varmistaa kiinteistöjen tuoton ja luoda tiloja, joissa vuokralaiset viihtyvät ja pysyvät.

BrainLit Alven logo

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja palautumisen tueksi

BrainLit Alven -hyvinvointivalo sopii erilaisiin tiloihin. Esimerkiksi urheilutilojen, työpisteiden tai kotikonttorin varustaminen BrainLit Alven -valaisimilla on helppo ja nopea tapa tuoda hyvinvointivalo osaksi sisätiloja. Henkilökohtainen BrainLit Alven -hyvinvointivalo auttaa torjumaan väsymystä päivän aikana ja rauhoittumaan sen päätteeksi.

BrainLit Elven logo

Yksilön, tiimin ja koko organisaation tuottavuus nousuun

BrainLit Elven -ratkaisu valaisee toimistot, urheiluhallit ja julkiset tilat kuten esimerkiksi sairaalat ja terveysasemat. Kun yksilöt voivat hyvin,  tiimityö sujuu paremmin ja koko organisaatio hyötyy. BrainLit Elven -hyvinvointivalo torjuu väsymystä, parantaa viretilaa ja tukee keskittymistä ja luovuutta ja auttaa palautumaan työpäivästä tai urheilusuorituksesta.

BrainLit Uven logo

Vireystila ja turvallisuus uudelle tasolle

Brainlit UVen -ratkaisu yhdistää BrainLit Elven -hyvinvointivalon ja mikrobeja tappavan UV-C -valon yhdeksi kokonaisuudeksi joka mahdollistaa terveellisen ja turvallisen työympäristön. Se on uniikki vetovoima- ja kilpailutekijä esimerkiksi urheilutiloihin, palvelualoille ja terveydenhuoltoon henkilökunnan, potilaiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin tueksi.

Väsymys? BrainLit? Hyvinvointi? Palautuminen?

BrainLit -hyvinvointivalaistus on uudenlainen valaistusratkaisu. Se ei ole älyvalo eikä kirkasvalolamppu. Sen takana on tutkittua ja patentoitua teknologiaa. Siksi kokosimme usein kysytyt kysymykset yhteen paikkaan. Ne kertovat lyhyesti ja ytimekkäästi mm. mikä BrainLit -hyvinvointivalaistus on, miten se vaikuttaa erilaisiin ihmisiin, mitä hyötyä siitä on ja miten ratkaisun saa. Jos emme vastanneet kysymyksiisi, otathan yhteyttä.

Kalle Söderholm

Näe ja koe BrainLit

Sovi tapaaminen tai esittelykäynti kanssamme

BrainLit -hyvinvointivalaistukseen tutustuu parhaiten kokemuksen kautta. Sen vaikutuksen voi nähdä ja kokea toimistollamme Arabiassa. Innovation Homen tiloihin toteutettu ratkaisu on Suomen ensimmäinen BrainLit -hyvinvointivalaistu työympäristö.

Toimistojen lisäksi BrainLit -hyvinvointivalaistusratkaisu löytyy Vierumäen harjoitus- ja opetustiloista, Jokereiden, Tapparan ja Ilveksen harjoitushalleista, pukuhuoneista ja Helsingborgin sairaalasta. Suomessa ratkaisu on käytössä useissa toimistoissa: Innovation Home, Villa Idman, Fiskars, Neste Oil ja Lumene ovat edelläkävijöitä, jotka ovat ottaneet BrainLit -ratkaisut käyttöön toimistoissa.

Luotettava kumppaniverkosto

BrainLit toimii Suomessa yhteistyössä luotettavien kumppaneiden kanssa. Asennuksesta ja huollosta vastaa 4business. Yhteistyö varmistaa sen, että asiakkaamme saavat tarpeisiinsa räätälöidyt BrainLit -ratkaisut käyttövalmiina - helposti ja nopeasti. Kumppaneidemme avulla varmistamme yksilöllisen toteutuksen kaikkiin käyttökohteisiin.

4business Logo