Hyvinvointi ja turvallisuus

Etusivu » Tuotteet » BrainLit Uven

BrainLit UVen: Hyvinvointi, terveellisyys ja turvallisuus

BrainLit UVen ™ on täysiverinen hyvinvointivalo, johon on yhdistetty mikrobeja tappavaa UV-C valoa. Se tukee käyttäjien hyvinvointia monipuolisesti. Se parantaa hyvinvointivalaistuksen vaikutuspiiriin kuuluvien ihmisten viretilaa, auttaa tasapainottamaan vuorokausirytmiä ja näin parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta. Lisäksi se desinfioi turvallisesti erilaiset pinnat huomioiden erilaisten käyttäjien liikkeen valaistusjärjestelmän piirissä.

BrainLit UVen ™ perustuu monipuoliseen valaistus ja liikedatan käyttöön. Se yhdistää tietoa järjestelmän antureista ja seuraa käyttäjien liikettä järjestelmän piirissä. Kun käyttäjät oleskelevat valaisimien lähellä, he nauttivat hyvinvointivalon hyödyistä. Kun he poistuvat valaisimien piiristä, järjestelmä desinfioi turvallisesti käyttämättömät alueet käyttämällä UV-C-valoa. BrainLit UVen ™ perustuu BrainLit Elven ™ -ratkaisuun, ja käyttää sen lisänä UV-C toimintoa. Näin saadaan helposti muunneltava ratkaisu, jossa esimerkiksi toimistojen ja terveydenhuollon aulatiloissa voidaan varmistaa henkilökunnan ja vieraiden turvallisuus ja hyvinvointi. Ratkaisu sopii myös urheilutiloihin – erityisesti kuntosaleilla, katsomoissa, aitioissa ja ravintoiloissa pelaajien, henkilökunnan ja katsojien turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sen on skaalautuva, automaattinen ja terveellinen ja turvallinen tapa tappaa haitallisia mikrobeja huomaamattomasti.

Skaalautuva

BrainLit Elven ™ -komponentteihin perustuva BrainLit UVen ™ on skaalautuva järjestelmä julkisiin tiloihin. Se sopii esimerkiksi auloihin, sairaaloihin, ravintoloihin, hisseihin, jaettuihin toimistoihin ja ravintoloihin.

Automaattinen

BrainLit UVen ™ käyttää antureita aktiviteetin tunnistamiseen. Kun käyttäjät poistuvat tiloista, se kytkee UV-C -valon päälle hetkeksi. Kun ympäristö on desinfioitu, se vaihtaa automaattisesti takaisin hyvinvointivalaistukseen. Näin varmistetaan, että järjestelmän käyttäjät voivat nauttia päivästään ilman häiriöitä.

Terveellinen ja turvallinen tapa tappaa mikrobeja

UV-C-valaistus on osa BrainLit UVen ™ -järjestelmää. Sitä käytetään pintojen laajaan desinfiointiin. Näin varmistetaan säännöllisesti terveelliset ja turvalliset tilat kaikille valaistuksen piirissä työskenteleville, oleskelevilla ja vieraileville ihmisille.

BrainLit UVen ™ -järjestelmä yhdistää älykkään hyvinvointivalon ohjaukseen anturitiedot, jotka mahdollistavat sekä biosentrisen hyvinvointivalaistuksen, että desinfioivan UV-C toiminnon käyttämisen yhtä aikaa. Se on siis samaan aikaan hyvinvointia edistävä, terveellinen ja turvallinen.

BrainLit Bio Centric Ligthing logo

BrainLit :Uven

Hyvinvointi ja hygieenisyys yhdessä

Urheilutiloissa, toimistoissa ja terveydenhuollon tiloissa hygieenisyys on hyvinvoinnin ohella tärkeä osa työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Esimerkiksi pukuhuoneet, kokoustilat, ravintolat, aulat ja hissit ovat paikkoja, joissa liikkuu paljon ihmisiä. BrainLit UVen -ratkaisu tuo hyvinvoinnin lisäksi hygieenisyyden erilaisiin tiloihin helposti ja vaivattomasti.

Skaalautuva

BrainLit UVen ™ -ratkaisu perustuu BrainLit Elven ™ -komponentteihin. Se on skaalautuva ja modulaarinen ratkaisu, jota voidaan käyttää useimmissa julkisissa tiloissa, esimerkiksi kokoushuoneissa, ravintoloissa, hisseissä, jaetuissa toimistoissa ja julkisessa liikenteessä.

Hygieeninen

Desinfioiva: UV-C-valaistus on BrainLit UVen ™ -järjestelmän ydin. Se sopii erilaisten pintojen laajaan desinfiointiin. Sen avulla voidaan varmistaa säännöllisesti puhdistetut tilat käyttäjien turvallisuuden lisäämiseksi.

Automaattinen

BrainLit UVen ™ -ratkaisu toimii täysin automaattisesti. Sen liiketunnistimet ja tekoälyavusteinen ohjausjärjestelmä tunnistavat liikkeen ja aktivoivat UV-C valon, kun käyttäjät poistuvat tiloista. Desinfiointi on nopeaa ja vaivatonta: Siihen kuluu vain 30s. Tämä varmistaa, että erilaisten tilojen käyttäjät voivat nauttia päivästään ilman häiriöitä.

Oppiva

Tekoäly ja oppivat algoritmit varmistavat osaltaan häiriöttömän käyttökokemuksen. BrainLit UVen seuraa tilojen käyttöastetta, ja mukautuu sen mukaan. käyttää antureita aktiviteetin tunnistamiseen missä tahansa huoneessa ja vaihtaa automaattisesti takaisin henkilökohtaiseen hyvinvointivalaistustilaan hetkessä.

Hyvinvointi ja hygienia osaksi tiloja

Brainlit UVen tuo hyvinvoinnin ja hygieenisyyden osaksi erilaisia tiloja helposti ja vaivattomasti. Siinä yhdistyy BrainLit Elven -ratkaisun hyvinvointivaikutus ja UV-C -säteilyn mikrobeja tappava vaikutus. Yhdessä ne mahdollistavat turvallisen paluun työpaikoille COVID-19 pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin.

Helppo, nopea ja huomaamaton hygienisyys

Ihmisten mukana kulkee suuri määrä erilaisia mikrobeja, jotka liikkuvat ilmassa tilasta toiseen. Ilmanvaihto levittää niitä tehokkaasti, eikä pintojen puhdistaminen kemiallisesti ja mekaanisesti aina auta. BrainLit UVen -ratkaisu puhdistaa pinnat UV-C valon avulla ja näin varmistaa erilaisten tilojen käytettävyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden helposti, nopeasti ja huomaamattomasti.

Pukuhuoneet

Hyvinvointia edistävä valaistus ja automaattinen pintojen desinfiointi sopivat erityisen hyvin tiloihin, joissa kosteus ruokkii mikrobien kasvua. Urheilutiloissa, toimistoissa ja terveydenhuollon kiinteistöissä on kaikissa pukuhuoneita, joissa esimerkiksi hikiset liikkujat ja urheilijat tai työmatkapyöräilijät vaihtavat vaatteita. BrainLit UVen tekee pukuhuoneista turvallisia.

Hissit, rappukäytävät ja aulat

Ihmiset tulevat kiinteistöihin aulatilojen kautta. Siksi aulat ja rappukäytävät ovat paikkoja, joissa todennäköisyys altistua erilaisille mikrobeille on suuri. BrainLit UVen auttaa varmistamaan yhteisissä tiloissa liikkuvien ihmisten turvallisuuden helposti ja huomaamattomasti.

Toimistot ja kokoushuoneet

Toimistotiloissa ja kokoushuoneissa ihmiset työskentelevät lähellä toisiaan. Automaattinen pintojen desinfiointi kokousten välillä ja kun käyttäjä poistuu työpisteeltä tuo hygieenisyyden osaksi työyhteisöä vaikuttamatta työnteon sujuvuuteen.

Ravintolat

Ruokailu on osa sujuvaa työpäivää. BrainLit UVen tukee osaltaan paluuta normaaliin vuorovaikutukseen. Se tekee lounas- ja kahvitauoista tuottavampia ja tehokkaampia ja mahdollistaa turvalliset kohtaamiset yhteisissä tiloissa.

Urheilu

PALAUTUMINEN JA SUORITUSKYKY KESKIÖSSÄ

BrainLit -hyvinvointivalaistus vauhdittaa yksilöt ja tiimit huippusuoritukseen, tuo lisäpuhtia vaativiin tilanteisiin ja varmistaa urheilijan turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Urheilijan huippusuoritus on monen asian summa. Harjoittelun, ravinnon, unen ja palautumisen optimointi vaatii osaamista ja sitoutumista. Valaistus on osa tätä menestysreseptiä. Investointi valaistukseen voi tuoda merkittäviä tulosparannuksia ilman lisäponnistelua. BrainLit -hyvinvointivalaistus on voittajajoukkueiden valinta. Se on käytössä Jokereiden harjoittelutiloissa ja pukuhuoneissa ja Vierumäen harjoitus ja opetustiloissa.

Toimistot

OPTIMOITU VIRETILA JA HYVINVOINTI EDELLÄ

BrainLit -hyvinvointivalaistus on vetovoimatekijä, jolla saadaan parhaat tekijät houkuteltua ja pidettyä organisaatioissa. Erilaiset ratkaisut mahdollistavat henkilökohtaisen suorituskyvyn ja vireyden optimoinnin niin kotikonttorilla kuin toimistollakin.

Työelämä on muuttunut pysyvästi. Huippuasiantuntijat ja huipputiimit vaativat joustavia työtiloja, jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin. Luovuus, tehokkuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Yksilöiden hyvinvointi on työnantajan salainen ase ja tuottavuuden avain.

Terveydenhuolto

HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN TAKEEKSI

Hoitotyön asiantuntijat työskentelevät usein paineistetussa työympäristössä. Asiakkaan kohtaaminen ja työn tuottavuus ovat vaativa yhtälö. Valon merkitys työntekijöiden, asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin on merkittävä.

Brainlit:n hyvinvointia edistävä valaistus auttaa sujuvoittamaan hoitotyötä. Kun hyvinvoivat työntekijät kohtaavat hyväntuuliset potilaat päivät sujuvat paremmin. Positiivinen asenne parantaa osaltaan potilasturvallisuuta ja työhyvinvointia kun sairaspoissaolot vähenevät.

Tutustu myös muihin ratkaisuihimme

BrainLit Alven logo

Henkilökohtainen hyvinvointi ja palautuminen

BrainLit Alven -hyvinvointivalo sopii erilaisiin tiloihin. Työpisteiden tai kotikonttorin varustaminen BrainLit Alven -valaisimilla on helppo tapa tuoda hyvinvointivalo osaksi työympäristöä. Henkilökohtainen BrainLit Alven hyvinvointivalo auttaa torjumaan väsymystä ja rauhoittumaan päivän päätteeksi.

BrainLit Elven logo

Älykäs ratkaisu palautumisen tueksi

BrainLit Elven -ratkaisu valaisee toimistot, urheiluhallit ja julkiset tilat kuten esimerkiksi sairaalat ja terveysasemat. Niissä työskentelevät ihmiset ja organisaatiot hyötyvät: BrainLit Elven torjuu väsymystä, parantaa viretilaa ja tukee keskittymistä ja luovuutta ja auttaa palautumaan työpäivästä tai urheilusuorituksesta.

Väsymys? BrainLit? Hyvinvointi? Palautuminen?

BrainLit -hyvinvointivalaistus on uudenlainen valaistusratkaisu. Se ei ole älyvalo eikä kirkasvalolamppu. Sen takana on tutkittua ja patentoitua teknologiaa. Siksi kokosimme usein kysytyt kysymykset yhteen paikkaan. Ne kertovat lyhyesti ja ytimekkäästi mm. mikä BrainLit -hyvinvointivalaistus on, miten se vaikuttaa erilaisiin ihmisiin, mitä hyötyä siitä on ja miten ratkaisun saa. Jos emme vastanneet kysymyksiisi, otathan yhteyttä.

Kalle Söderholm

Näe ja koe BrainLit

Sovi tapaaminen tai esittelykäynti kanssamme

BrainLit -hyvinvointivalaistukseen tutustuu parhaiten kokemuksen kautta. Sen vaikutuksen voi nähdä ja kokea toimistollamme Arabiassa. Innovation Homen tiloihin toteutettu ratkaisu on Suomen ensimmäinen BrainLit -hyvinvointivalaistu työympäristö.

Toimistojen lisäksi BrainLit -hyvinvointivalaistusratkaisu löytyy Vierumäen harjoitus- ja opetustiloista, Jokereiden, Tapparan ja Ilveksen harjoitushalleista, pukuhuoneista ja Helsingborgin sairaalasta. Suomessa ratkaisu on käytössä useissa toimistoissa: Innovation Home, Villa Idman, Fiskars, Neste Oil ja Lumene ovat edelläkävijöitä, jotka ovat ottaneet BrainLit -ratkaisut käyttöön toimistoissa.

Luotettava kumppaniverkosto

BrainLit toimii Suomessa yhteistyössä luotettavien kumppaneiden kanssa. Asennuksesta ja huollosta vastaa 4business. Yhteistyö varmistaa sen, että asiakkaamme saavat tarpeisiinsa räätälöidyt BrainLit -ratkaisut käyttövalmiina - helposti ja nopeasti. Kumppaneidemme avulla varmistamme yksilöllisen toteutuksen kaikkiin käyttökohteisiin.

4business Logo