Etusivu » Blogi » Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa. Se ei ole irrallinen terveystempaus tai yksittäinen tapahtuma. Hyvinvointi syntyy ammattilaisten arjessa. Siksi työhyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä. Se kohdistuu esimerkiksi työympäristöön, henkilöstöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen. 

Hyvinvointi ja suorituskyky

Tämän päivän työelämässä kiire ja paine ovat läsnä miltei kaikilla aloilla: Asiantuntijatyö on usein paineistettua. Terveydenhuollossa potilaita on enemmän kuin henkilökuntaa. Siksi työhyvinvointi on monelle yritykselle erityisen tärkeä osa menestyksen kulttuurin rakentamista.

Kun työn määrä on suuri, näkyy se usein laadussa. Asiakaskohtaamiset paineistuvat ja projektien aikarajat paukkuvat. Silloin työhyvinvointi on koetuksella, ja  jännitys asiakkaiden tai tiimin jäsenten välillä aiheuttaa ylimääräistä stressiä.

Tiede ja teknologia työhyvinvoinnin tukena

BrainLit -hyvinvointivalaistuksella on vahva tieteellinen perusta. Se perustuu syvälliseen biologian, fysiologian ja kronobiologian tutkimukseen. BrainLitin biosentrinen valaistus (Biocentric Lighting) perustuu vuosien tieteelliseen tutkimukseen. Teknologia on kehitetty yhdessä Lundin yliopiston huippututkijoiden kanssa.

BrainLit -hyvinvointivalaistus vaikuttaa meihin biologisesti, fysiologisesti ja kronobiologisesti. Biosentrinen (biocentric) valaistus perustuu BrainLit:n uniikkin ja patentoituun teknologiaan. Se vastaa ihmisen biologiseen valon tarpeeseen ja säätää valon spektriä ja aallonpituutta automaattisesti vuorokaudenajan ja henkilökohtaisen vuorokausirytmin mukaisesti.

BrainLit -hyvinvointivalaistus parantaa työhyvinvointia ja tasapainottaa vuorokausirytmiä ja hormonitoimintaa optimoimalla valon väriä, spektriä ja aallonpituutta. Hyvinvointivalaistuksen toiminnallisuus perustuu vuosien tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Niiden tuloksena on syntynyt uniikki hyvinvointia edistävä valaistusratkaisu joka auttaa palautumaan nopeammin. Samalla valaistus parantaa vireystilaa, jaksamista ja unen laatua, ja vähentää väsymyksen tunnetta. Niiden vaikutus yksilöiden ja koko työyhteisön hyvinvointiin on huomattava.

BrainLit -hyvinvointivalaistuksen kehitys on tiimityötä. Siinä kumppaneina toimivat Lundin Yliopisto, Helsingin Yliopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Asiakkailla on ratkaisun kehityksessä tärkeä rooli, samoin myyntikumppani Kaukolla. Myös asennus- ja huoltokumppani 4business osallistuu ratkaisun kehittämiseen.

BrainLit -hyvinvointivalaistus on työympäristöön heposti integroituva ratkaisu. Se on vaivaton tapa parantaa työhyvinvointia.

BrainLit -ratkaisut työhyvinvoinnin tukena

BrainLit -tuoteperhe sisältää erilaisia ratkaisuja erilaisten asiakkaiden ja tilojen tarpeisiin. Ne parantavat virystilaa, toimivat palautumisen tukena, ja edistävät hyvinvointia ja näin edesauttavat työhyvinvointia.

  • BrainLit Alven -hyvinvointivalo sopii erilaisten työpisteiden tai kotikonttorin valaisemiseen. BrainLit Alven on helppo tapa tuoda hyvinvointivalaistus osaksi työympäristöä ja edistää työhyvinvointia. Henkilökohtainen BrainLit Alven -hyvinvointivalo auttaa torjumaan väsymystä, optimoimaan vireystilaa ja rauhoittumaan päivän päätteeksi. Ratkaisu sopii useimpiin sisustuksiin ja tiloihin.
  • BrainLit Elven -ratkaisu valaisee toimistot, urheiluhallit ja julkiset tilat kuten esimerkiksi sairaalat ja terveysasemat. Niissä työskentelevät ihmiset ja organisaatiot hyötyvät: BrainLit Elven torjuu väsymystä, parantaa vireystilaa ja tukee keskittymistä ja luovuutta ja auttaa palautumaan työpäivästä tai urheilusuorituksesta. Ratkaisun tukemana rakennetaan huipputiimejä, joissa jokainen yksilö voi hyvin ja osaltaan varmistaa tiimin menestyksen.
  • Brainlit UVen on ratkaisu, joka yhdistää BrainLit Elven -hyvinvointivalon ja mikrobeja tappavan UV-C -valon yhdeksi kokonaisuudeksi joka mahdollistaa terveellisen ja turvallisen työympäristön. BrainLit UVen on uniikki vetovoima- ja kilpailutekijä esimerkiksi urheilutiloihin, palvelualoille ja terveydenhuoltoon henkilökunnan, potilaiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin tueksi.

Voidaankin todeta, että BrainLit -tuoteperheestä löytyy sopiva ratkaisu työhyvinvoinnin parantamiseen.

Asiakastarinoita työhyvinvoinnista

BrainLit -hyvinvointivalaistus on vaivaton tapa nostaa työhyvinvointi uudelle tasolle. Se on pieni investointi, jolla on suuri vaikutus. Yksilöt tuntevat eron: Hyvä yöuni ja optimaalinen vireystila lisäävät hyvinvoinnin kokemusta ja luovat urheiijoille edellytykset tehokkaaseen harjoitteluun ja eri alojen ammattilaisille tehokkaaseen työskentelyyn.

BrainLit -hyvinvointivalaistus sopii erilaisiin tiloihin ja käyttötarkoituksiin. Hyvinvointivalaistus auttaa urheilijoita ja kuntoilijoita optimoimaan vireystilaa ja palautumaan harjoittelusta ja kilpailutilanteista. Ratkaisu toimii asiantuntijoiden tukena ja tekee stressaavista tilanteista ja työpäivistä parempia. Valaistus auttaa terveydenhuollon ammattilaisia säilyttämään positiivisen vireystilan kiireen keskellä ja parantaa näin hoidon laatua. BrainLit on hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin mahdollistaja.

Huippu-urheilu vaatii paljon. Harjoitukset, kilpailutilanteet ja -matkat kuormittavat urheilijoita. Pienetkin parannukset palautumisessa tuovat lisäpuhtia vaativiin tilanteisiin. Siksi BrainLit -hyvinvointivalaistus on mm. Jokereiden, Tapparan ja Iveksen valinta. Hyvinvointivalaistus auttaa latautumaan ennen kilpailutilanteita ja laskemaan kierroksia niiden jälkeen. Mukautuva hyvinvointivalaistus luo edellytykset yksilön huippusuoritukselle, antaa itseluottamusta koko joukkueelle. BrainLit -ratkaisu luo voittamisen edellytykset ja takaa sen, että yksilöurheilijat ja joukkueet menestyvät.

Tämän päivän nopeatempoinen työelämä on asiantuntijoiden pelikenttä. Yritykset kilpailevat huippuosaajista, joiden varaan menestys rakentuu. Parhaat osaajat hakeutuvat organisaatioihin, joissa kulttuuri ja työskentelyolosuhteet on viritetty työhyvinvoinnin tueksi. Siksi työelämän suunnannäyttäjät kuten Innovation Home ja 4business ovat ottaneet BrainLit -hyvinvointivalaistuksen osaksi työympäristöään. BrainLit on huipputiimien vetovoimatekijä, joka tuo tiimit yhteen ja osaltaan parantaa tuottavuutta ja luo menestyksen edellytykset. Hyvinvointivalaistus torjuu väsymystä, parantaa vireystilaa, palautumista ja yleistä työhyvinvointia.

Hoitotyö vaatii nopeutta, tarkkuutta ja empatiaa. Aikataulupaineet ja työtehtävien moninaisuus tekevät työstä äärimmäisen vaativaa. Laadukas ja turvallinen hoito liittyy kykyyn ennakoida potilaiden tarpeita ja tarkkuutta, joka takaa potilasturvallisuuden. BrainLit -hyvinvointivalaistus tuo hyvinvoinnin hoitohenkilökunnan ja potilaiden ulottuville. BrainLit -hyvinvointivalaistus on investointi, joka mahdollistaa turvallisen ja terveellisen ympäristön.

Hyvinvointivalaistuksen vaikutus

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

BrainLit -hyvinvointivalaistus on investointi työntekijöiden hyvinvointiin. Sen vaikutus näkyy yksilötasolla parempana jaksamisena, viretilana ja hyvinvointina. Koko tiimi ja organisaatio hyötyvät kun hyvinvoivat työntekijät kohtaavat asiakkaita positiivisessa viretilassa. BrainLit -hyvinvointivalaistuksen vaikutus paitsi näkyy, myös tuntuu: Se vaikuttaa mielialaan, ruokkii luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä ja auttaa parempiin suorituksiin. Parhaimmillaan se on huipputiimien ja positiivisen organisaatiokulttuurin moottori.

Kalle Söderholm

Näe ja koe BrainLit

Sovi tapaaminen tai esittelykäynti kanssamme

BrainLit -hyvinvointivalaistukseen tutustuu parhaiten kokemuksen kautta. Sen vaikutuksen voi nähdä ja kokea toimistollamme Arabiassa. Innovation Homen tiloihin toteutettu ratkaisu on Suomen ensimmäinen BrainLit -hyvinvointivalaistu työympäristö.

Toimistojen lisäksi BrainLit -hyvinvointivalaistusratkaisu löytyy Vierumäen harjoitus- ja opetustiloista, Jokereiden, Tapparan ja Ilveksen harjoitushalleista, pukuhuoneista ja Helsingborgin sairaalasta. Suomessa ratkaisu on käytössä useissa toimistoissa: Innovation Home, Villa Idman, Fiskars, Neste Oil ja Lumene ovat edelläkävijöitä, jotka ovat ottaneet BrainLit -ratkaisut käyttöön toimistoissa.

Väsymys? BrainLit? Hyvinvointi? Palautuminen?

BrainLit -hyvinvointivalaistus on uudenlainen valaistusratkaisu. Se ei ole älyvalo eikä kirkasvalolamppu. Sen takana on tutkittua ja patentoitua teknologiaa. Siksi kokosimme usein kysytyt kysymykset yhteen paikkaan. Ne kertovat lyhyesti ja ytimekkäästi mm. mikä BrainLit -hyvinvointivalaistus on, miten se vaikuttaa erilaisiin ihmisiin, mitä hyötyä siitä on ja miten ratkaisun saa. Jos emme vastanneet kysymyksiisi, otathan yhteyttä.